BİZE DAİR

Sağlık, Güvenlik, Sağlamlık, Kalite, Hız, Ekonomi!

Mimar Avni ÇOLAK 25 Yıllık İnşaat yönetimi ve akademik birikimleriyle, “Etkin Analitik Çözüm” ruhuna inanmış genç kadrosunu da oluşturarak İnşaat sektörüne Türkiye’de 2012 yılında AVN YAPI marka adıyla girmiştir.

AVN YAPI sadece inşai üretim yapmıyor; yaptığı üretim ile ilgili süreçlerde temel beklenti “Kalite” ve temel kaynağımız “Zaman”ı sizlere daha konforlu bir yönetim ortamı kazandırmak adına kendi bünyesinde, akademik olgunlukta ve kesintisiz yöneterek sunuyor.

AVN YAPI; ETKİN Çalışma kültürü, ANALİTİK iş takip sistemi, ÇÖZÜM Odaklı eylem Felsefesi ile Hayat’a dair; “Sağlık, Güvenlik”  ve  İş’e dair; “Sağlamlık, Kalite, Hız, Ekonomi” kavramlarını kontrol etme, yönetme bilgi ve becerisine sahip bir sisteme ve bu sistemi yönetecek kadroya sahiptir.

AVN YAPI

FAALİYET ALANLARI

İŞ MERKEZİ
REZİDANS KONUT
OTEL
ENDÜSTRİYEL YAPILAR
ALIŞVERİŞ MERKEZİ

HİZMET ALANLARI

İNŞAAT TAAHHÜT
ANAHTAR TESLİM MÜTEAHHİTLİK
KAT KARŞILIĞI
YATIRIM PROJELERİ

Hikayemiz

“ETKİN ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ, ANALİTİK İŞ TAKİP SİSTEMİ, ÇÖZÜM ODAKLI EYLEM”

SAĞLAMLIK, KALİTE, HIZ, EKONOMİ

İnşai üretimlerimizde “SAĞLAMLIK” tartışmasız ilk sorguladığımız nokta ve takibinde işverenin tanımladığı “KALİTE” anlayışı bizim ürüne dair ikinci sorgu noktamızdır. İşveren proje üretim sürecini dengeleyen iş programına biz “HIZ” kavramı üzerinden bir bakışla katılıyoruz. Üretim maliyetlerini “EKONOMİ” başlığı ile denetliyor ve önemlisi de sizlerin kontrol sistemlerine kesintisiz entegre olabiliyoruz. Bu bilincimizi uluslararası standartlar ölçüsünde sertifikalandırma ile firma alt yapısına kazandırmaya devam etmekteyiz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

Sağlık ve Güvenlik alanlarında bireylerin eğitimi için ofis ve şantiyelerimizde uzmanlar ölçeğinde bilinçlendirme çalışmaları düzenlemekteyiz. Tüm İdari-Teknik kadromuzun bu eğitimleri almış ve bu bilinci samimiyetle taşıyor olması, katıldığımız her üretim alanına kendi ölçümüzde bir katkı sağlamaktadır. Bu bilincimizi uluslararası standartlar ölçüsünde sertifikalandırma ile firma alt yapısına kazandırmaya devam etmekteyiz.

KALİTE ODAK NOKTALARIMIZ

Avn YAPI, Söz konusu İŞ’in tanımını öncelikle işveren ile etkileşimli ve sistematik olarak tanımlar ve o İŞ’e özel kendi sistemini kurar. Kalite tanımları net yapılmış ÜRÜN’e ulaşmak için işverenin mevcut sistemine bu sistemi entegre ederek kesintisiz bir şekilde kendini programlar.

Bizler biliriz ki; Kurulu bir sistem mevcutta zaman, mekan ve ilişkileri yönetmek adına doğru kurgulanmış ise beklenen sonuç da beklenen Ürüne yakın olacaktır. Bu sebeble her İŞ’in ve her işverenin kendine özel nitelikleri olduğunu kabul ederek en iyi bildiğimiz konuları dahi yeni bir kurgu ile ele alırız.

Avn YAPI, İŞ’i ölçülebilir güncel/mevcut alet ve ekipmanlar ile tanımlar ve sadece bu dil ve terminolojiyi kullanarak İŞ’i kendi teknolojik cihazları ile ölçer, kendi tasarladığı yazılımları ile saha-yönetim arası her düzeyde tespit ederek raporlar.

İş Anlayışımız

FİRMAMIZ BÜTÜN PROJELERİNDE “İNSANA VE DOĞAYA” SAYGI TEMELİNİ ESAS ALMAKTADIR!

AVN YAPI bütün çalışmalarında, evrensel ölçülerde ortaya koyduğu ilkeleri öncelikli hedefi olarak belirlemiştir. Bütün projeleri için insana ve doğaya saygı temelini esas alan firmamız, ETKİN ÇÖZÜM önerileri sunarak topluma ve iş ortaklarına değer katmanın bilinciyle çalışmalarını sürdürmektedir. Büyüyen inşaat sektörünün ulusal ve uluslararası standartlarını gözeterek kendisini sürekli geliştiren AVN YAPI müşterilerine mükemmeli sunmayı hedeflemektedir.